Zdjęcie – skarga

Pamiątkowe zdjęcie skargi kasacyjnej, ponad 200 stron.
Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, łącznie ponad 120 stron.