Radca prawny, absolwent prawa na UJ, ukończył Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, wykonywał czynności prokuratora w jednej z Warszawskich prokuratur; obecnie prowadzi własną kancelarię radcy prawnego oraz doradza podmiotowi leczniczemu. Specjalizacje: prawne aspekty procesu inwestycyjnego (prawo budowlane, nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego), prawo medyczne, prawo karne (w tym gospodarcze), ochrona dóbr osobistych, prawo rodzinne.