Przegląd wybranych spraw, którymi dotychczas miałem przyjemność się zajmować:

 1. Sprawy o odzyskanie długów, także na arenie międzynarodowej (np. Francja, Anglia)
 2. Sprawy dotyczące nieruchomości, ksiąg wieczystych, lokali
 3. Sprawy spadkowe (testamenty, zachowek, stwierdzenie spadku, podział spadku, prawo do grobu)
 4. Sprawy rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku wspólnego etc.)
 5. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zniesienie współwłasności, przejście własności, zasiedzenie, zwrot lub wykup rzeczy etc.)
 6. Sprawy rejestrowe dla przedsiębiorców (zakładanie fundacji, stowarzyszeń, obowiązki rejestrowe etc.)
 7. Obsługa firm
 8. Sprawy przeciwko bankom
 9. Sprawy przeciwko urzędom administracyjnym
 10. Sprawy z zakresu prawa transportowego i przewozowego
 11. Sprawy przeciwko uczelniom wyższym
 12. Sprawy przeciwko sądom (np. o przewlekłość postępowania, zaległe koszty etc.)
 13. Sprawy wspólnot mieszkaniowych
 14. Sprawy konsumenckie z gwarancji lub o zwrot pieniędzy
 15. Sprawy odszkodowawcze za wypadki komunikacyjne oraz za błędy w sztuce medycznej
 16. Negocjacje prawne
 17. Sprawy przeciwko dostawcom mediów
 18. Sporządzanie lub opiniowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych
 19. Sporządzanie opinii prawnych dla przedsiębiorców
 20. Obsługa postępowań upadłościowych
 21. Sprawy związane z międzynarodowym ruchem turystycznym
 22. Sprawy o odszkodowania za słupy energetyczne
 23. Optymalizacja prawna wewnętrznych firmowy uregulowań (np. regulaminów, statutów, wzorców umów)
 24. Odwołania od egzaminów zawodowych (np. notarialnych)
 25. Awaryjne sporządzanie środków odwoławczych z częściowo zawalonym terminem (np. apelacji, odwołań, zażaleń, skarg kasacyjnych) – oferta dla Kancelarii Prawnych

[maxbutton id=”3″]

Copyright Krakowski prawnik 2016