Wykształcenie

2005-2010 studia na wydziale nauk politycznych i stosunków międzynarodowych UJ, specjalizacja ustrojowa, magister z wynikiem b. dobry

2008-2012, studia na wydziale prawa i administracji UJ, prawo stacjonarne ukończone w 4 lata, specjalizacja prawa gospodarcze, magister z wynikiem b. dobry

2012-2016 przewód doktorski w Katedrze Prawa Gospodraczego Prywatnego UJ, specjalizacja: prawo bankowe

Języki obce: angielski, francuski, niemiecki

Doświadczenie zawodowe

2009 Praktyka w Departamencie Nadzoru Prawnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

2010 Praktyka w Wydziale Cywilnym SO Kraków pod patronatem Sędziego Sądu Okręgowego

2010-2015 Prawnik w krakowskich kancelariach prawnych


Doświadczenie w obsłudze prawnej polskich firm

 • 1. samodzielne prowadzenie spraw prawnych
 • 2. budowanie relacji z Klientami, także międzynarodowymi
 • 3. obsługa prawna polskich przedsiębiorstw, także e-commerce
 • 4. prowadzenie negocjacji prawnych
 • 5. obsługa prawna walnych zgromadzeń stowarzyszeń
 • 6. prowadzenie postępowań elektronicznych
 • 7. prowadzenie postępowań rejestrowych
 • 8. prowadzenie międzynarodowych postępowań egzekucyjnych

Doświadczenie w prowadzeniu spraw polskiego banku

 • 1. implementacja prawa europejskiego do wewnętrznych regulacji bankowych
 • 2. doradztwo z zakresu prawa bankowego dla pracowników banku
 • 3. tworzenie regulacji z zakresu bankowości elektronicznej oraz systemów płatniczych

Doświadczenie w prowadzeniu spraw konsumenckich

 • 1. prowadzenie postępowań konsumenckich z gwarancji, rękojmi oraz z tzw. klauzul niedozwolonych
 • 2. prowadzenie postępowań o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, za błędy w sztuce lekarskiej etc.
 • 3. obsługa procesu upadłościowego, w tym także obsługa klientów AMBER GOLD

Wygrana w Sądzie Najwyższym

WYGRANA W SĄDZIE NAJWYŻSZYM W WIEKU 27 LAT

Sprawa z udziałem banku przed najważniejszym polskim sądem.

Samodzielnie opracowana skarga kasacyjna, łącznie: 120 stron, ZOBACZ ZDJĘCIE

Sąd Najwyższy przyjął skargę do rozpoznania ze względu na występowanie w skardze zagadnienia o istotnym znaczeniu prawnym dla sądów w całej Polsce.

Sąd Najwyższy podzielił moją argumentację i skasował dla nas niekorzystny wyrok.

W Sądzie Apelacyjnym na podstawie wyroku SN wygraliśmy w całości.

Publikacje