Wygrana w Sądzie Najwyższym

WYGRANA W SĄDZIE NAJWYŻSZYM W WIEKU 27 LAT

Sprawa z udziałem banku przed najważniejszym polskim sądem.

Samodzielnie opracowana skarga kasacyjna, łącznie: 120 stron, ZOBACZ ZDJĘCIE

Sąd Najwyższy przyjął skargę do rozpoznania ze względu na występowanie w skardze zagadnienia o istotnym znaczeniu prawnym dla sądów w całej Polsce.

Sąd Najwyższy podzielił moją argumentację i skasował dla nas niekorzystny wyrok.

W Sądzie Apelacyjnym na podstawie wyroku SN wygraliśmy w całości.

Prawnicza działalność naukowa

ARTYKUŁ NAUKOWY

w Monitorze Prawniczym

Mój artykuł z zakresu prawa procesowego dotyczącego codziennej działalności firm w Polsce.

ARTYKUŁ NAUKOWY
w Monitorze Prawa Bankowego

Mój artykuł o rachunku bankowym, umożliwiającym bezpieczne przeprowadzanie międzynarodowych transakcji handlowych.