Doświadczenie w obsłudze prawnej polskich firm

 • 1. samodzielne prowadzenie spraw prawnych
 • 2. budowanie relacji z Klientami, także międzynarodowymi
 • 3. obsługa prawna polskich przedsiębiorstw, także e-commerce
 • 4. prowadzenie negocjacji prawnych
 • 5. obsługa prawna walnych zgromadzeń stowarzyszeń
 • 6. prowadzenie postępowań elektronicznych
 • 7. prowadzenie postępowań rejestrowych
 • 8. prowadzenie międzynarodowych postępowań egzekucyjnych

Doświadczenie w prowadzeniu spraw polskiego banku

 • 1. implementacja prawa europejskiego do wewnętrznych regulacji bankowych
 • 2. doradztwo z zakresu prawa bankowego dla pracowników banku
 • 3. tworzenie regulacji z zakresu bankowości elektronicznej oraz systemów płatniczych

Doświadczenie w prowadzeniu spraw konsumenckich

 • 1. prowadzenie postępowań konsumenckich z gwarancji, rękojmi oraz z tzw. klauzul niedozwolonych
 • 2. prowadzenie postępowań o odszkodowanie za wypadki komunikacyjne, za błędy w sztuce lekarskiej etc.
 • 3. obsługa procesu upadłościowego, w tym także obsługa klientów AMBER GOLD